QUY ĐỊNH ĐẶC CỌC FPT

QUY ĐỊNH ĐẶC CỌC FPT

 

Điều 1:  Áp dụng quy định đặt cọc đối với Khách hàng lắp mạng FPT trên các tuyến đường mà FPT bắt buộc phải đặc cọc nếu khách hàng không có hộ khẩu hoặc giấy tờ điện nước mang tên mình đứng tên.

Xem >>>>>>>>DANH SÁCH ĐIỂM ĐEN FPT

Lưu ý đối với các khu đô thị/tòa nhà vàvới công ty có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ lắp đặt không áp dụng đặt cọc

Điều 2: Quy định đặt cọc đối với Khách hàng ở trọ / thuê mà có người đang sử dụng FPT hoặc nợ cước chưa quá 2 năm.

Áp dụng cho tất cả khách hàng ở khu vực HCM

Đối với khách hàng đăng ký lắp đặt ADSL:

 

§  Khách hàng thuộc nhóm 1:Đặt cọc 330.000 VNĐ. Được chuyển thành 330.000 VNĐ vào tài khoản trả trước và trừ dần vào cước sử

dụng 55.000 VNĐ/tháng kể từ tháng cước thứ 13.

§  Khách hàng thuộc nhóm 2: Đặt cọc 660.000 VNĐ.Được chuyển thành 660.000 VNĐ vào tài khoản trả trước và trừ dần vào cước sử dụng 55.000 VNĐ/tháng  kể từ tháng cước  thứ 13.

Đối với khách hàng đăng ký lắp đặt FTTH (chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân sử dụng các gói: Fiber Public, Fiber Business, Fiber Bronze):

§  Khách hàng thuộc nhóm 1: Đặt cọc 1.100.000 VNĐ.Được chuyển thành 1.320.000 VNĐ vào tài khoản trả trước và trừ dần vào cước sử dụng 220.000 VNĐ/tháng trong 06 tháng tính từ tháng sử dụng thứ 13.

§  Khách hàng thuộc nhóm 2: Đặt cọc 2.200.000 VNĐ. Được chuyển thành 2.640.000 VNĐ vào tài khoản trả trước và trừ dần vào cước sử dụng 220.000 VNĐ/tháng trong 12 tháng tính từ tháng sử dụng thứ 13.

Khách hàng tạm ngưng theo quy định được bảo lưu số tiền đặt cọc và trừ dần khi khôi phục theo nội dung trên.

Khách hàng không tiếp tục sử dụng dịch vụ khi vẫn còn tiền đặt cọc phải thanh toán hết tiền cước và làm đầy đủ thụ tục thanh lý hợp đồng mới được lấy lại tiền đặt cọc

Điều 3: Đối tượng áp dụng: khách hàng đăng ký sử dụng các gói dịch vụ ADSL, FTTH.

Điều 4: Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015 trước khi chưa có quyết định mới

Áp dụng tại các quận:  

FPT QUAN 5 FPT QUAN 10 FPT QUAN 11 FPT TAN BINH
FPT GO VAP FPT QUAN 2 FPT TAN PHU FPT NHA BE
FPT THU DUC FPT QUAN 4 FPT QUAN 6 FPT QUAN 7
FPT BINH CHANH FPT QUAN 9  FPT QUAN 8 FPT CU CHI
FPT BINH TAN FPT QUAN 1 FPT QUAN 3 FPT QUAN 12
FPT HOC MON FPT BINH THANH FPT PHU NHUAN