Ưu đãi cáp quang Doanh nghiệp giá rẻ

Khuyến mãi cáp quang Doanh Nghiệp
FPT telecom khuyến mãi cho khách hàng chương trình cáp quang tháng 10 với nhiều ưu đãi hấp dẫn như sau:
 
Hotline cáp quang FTTH Hotline cáp đồng ADSL
091.404.3772 096.666.1783
 
 Khuyến mại nội thành  
FPT QUAN 1 FPT QUAN 10 FPT TAN BINH
FPT QUAN 2 FPT QUAN 11 FPT GO VAP
FPT QUAN 3 FPT QUAN 5 FPT BINH THANH
FPT QUAN 4 FPT PHU NHUAN  
Khuyến mại ngoại thành    
FPT QUAN 6 FPT QUAN 12 FPT HOC MON
FPT QUAN 7 FPT NHA BE FPT CU CHI
FPT QUAN 8 FPT THU DUC FPT BINH CHANH
FPT QUAN 9 FPT BINH TAN FPT TAN PHU
 
Khuyến mãi đăng ký internet cáp quang fpt dành cho Doanh Nghiệp, hộ gia đình
 
Khuyen mai goi fiberbussiness

Gói FiberBussiness: Tốc độ 35 Mbps. 


Phí hòa mạng : 1.000.000 đ

Cước trọn gói hàng tháng: 800.000 đ

Tốc độ download / upload tối thiểu 1,7 Mbps

Khuyến mãi FPT gói fiberpublic
Gói FiberPublic: Tốc độ 50 Mbps. 

Phí hòa mạng : 1.000.000 đ

Cước trọn gói hàng tháng: 1.500.000 đ

Tốc độ download / upload tối thiểu 1,1 Mbps

Khuyen mai FPT gói FIberPlay Gói FiberPlay: Tốc độ 50 Mbps. 

Phí hòa mạng : 1.000.000 đ

Cước trọn gói hàng tháng: 1.500.000 đ

Tốc độ download / upload tối thiểu 1,1 Mbps

Khuyen mai FPT Gói Fiberplus Gói FiberPlus: Tốc độ 80 Mbps. 

Phí hòa mạng : 1.000.000 đ

Cước trọn gói hàng tháng: 1.500.000 đ

Tốc độ download / upload tối thiểu 1,1 Mbps

Khuyen mai FPT gói FiberGold Gói FiberGold: Tốc độ 45 Mbps. 

Phí hòa mạng : 1.000.000 đ

Cước trọn gói hàng tháng: 4.000.000 đ

Tốc độ download / upload tối thiểu 2 Mbps

Khuyen mai FPT gói Fiber Diamond

 

Gói FiberDiamond: Tốc độ 65 Mbps. 


Phí hòa mạng : 1.000.000 đ

Cước trọn gói hàng tháng: 8.000.000 đ

Tốc độ download / upload tối thiểu 2 Mbps