Hướng dẫn cấu hình modem Vigor2910 Series

Hướng dẫn cấu hình modem Vigor2910 Series

Bước 1: Kết nối Modem với máy tính. Sau đó nhập vào IE/ FiFox hay Google Chrome câu lệnh:

192.168.1.1

UserName và Password bỏ trống

Cau hinh Vigor2910 Series

Bước 2: Thiết lập PPPoE

WAN>>>>>PPPoE

Clich Enable, điền vào mục UserNam, Password sau đó nhấn oke

Cau hinh Vigor2910 Series

Bước 3: Cài đặt Muti Vlan:

Chú ý dùng để sử dụng IPTV

Truy cập vào internet Access >>> Muti Vlan

Để khai báo các Vlan cho interent và IPTV

Cau hinh Vigor2910 Series

Tiếp theo click vào Tab Brigde để cấu hình chuyển tiếp tín hiệu từ channel 6 vào Settop Box

( Xem IPTV) qua port thứ 4 của Vigor 2910

Cau hinh Vigor2910 Series

Bước 4: Thiết lấp MutiVlan không thông qua IPTV

Y chang như trên vào Internet Acsess >>>> Muti -Vlan

Click vào ô Clear để xóa bỏ Muti-Vlan

Cau hinh Vigor2910 Series

Bước 5: Cấu hình Static IP:

Lưu ý chỉ thiết lập khi cần cấu hình IP tĩnh trên Router 

Vào Wan>> Static or Dynamic IP

Nếu cần khai báo cho nhiều IP Wan có thể khai báo trong phần Wan Allias

Cau hinh Vigor2910 Series

Bước 6: Wan Allias

Khi cần gắn nhiều IP cho Interfacce Wan, bạn có thể dùng tính năn Wan IP  Allias

Tích vào nút IP Adress from ISP trong PPPoE hoặc Specify an IP Adress trong mode Static of DynamicIP.

Cau hinh Vigor2910 Series

Bước 7: Chỉnh IP Route

Khi khách hàng được cấp 1 range IP tĩnh dùng cho mục đích routing

Lan >>> General Setup

Tich Enable dòng IP Routing Usage

Khai báo địa chỉ IP Rank

Cau hinh Vigor2910 Series

Bước 8: Quản lý thiết bị

Thay đổi IP Lan trong phần 1st IP Subnet

Vào cấu hình DHCP  sever

Star IP Adress: IP bắt đầu

IP Pool Counts: Số lượng IP sẽ cấp

Tick Disablle Sever khi cần tắt tính năng DCHP Sever trên Router

Thay đổi mật khẩu thiết bị

Cau hinh Vigor2910 Series

Back up

Cau hinh Vigor2910 Series

Bước 9: Restore cấu hình

Browse đến file Backup đã lưu

Chọn mục Restore để khôi phục cấu hình Backup

Khởi động lại Router để hoàn tất phục hồi cấu hình

Cau hinh Vigor2910 Series

 

Bước Cuối Cùng: Chỉnh Data FLow Monotor

Vào Diagnostics >>> Data Flow Monotor. Chọn Data Flow Monotor

Nhấp vào Block. Máy tính sẽ bị khóa internet trong vòng 5 phút

TX rate: Tốc độ tải lên của tùng máy tính

RX rate: Tốc độ tải xuống của từng máy tính

Session: Số lượng Session đang được sử dụng bởi từng máy tính

Cau hinh Vigor2910 Series

 

 Tin tức cùng chuyên mục